Kun for helsepersonell – I følge legemiddelforskriftens kapittel 13 (Forskrift om legemidler) kan bare helsepersonell gå inn på denne siden.

Injeksjonsteknikk

Dosering
Anbefalt dose av Firmagon® er én injeksjon hver måned. Startdosen, som kun gis ved behandlingsstart, inneholder 240 mg og administreres som to dype subkutane injeksjoner à 120 mg (hver à 3 ml ferdigblandet oppløsning). Vedlikeholdsdosen, som gis hver måned, administreres som én dyp subkutan injeksjon à 80 mg (à 4 ml ferdigblandet oppløsning).

Injeksjonsteknikk Dosering
Injeksjonsteknikk Dosering

Geldepot

Umiddelbart etter injisering danner den injiserte væsken et geldepot, og fra denne frisettes det virksomme stoffet (degarelix) kontinuerlig i blodet over én måned slik at testosteron- og PSA- (prostataspesifikt antigen) nivåene raskt supprimeres.

Rekonstituering og administrering

Systemet inneholder en ferdigfylt sprøyte med riktig mengde oppløsningsvæske for en enklere rekonstituering, og er designet for å gi større sikkerhet og enklere håndtering.

For å redusere risikoen for reaksjoner på injeksjonsstedet er følgende råd viktige:

  • Utfør en dyp subkutan injeksjon
  • Stikk kanylen dypt inn i minst 45°-vinkel
  • Injisér langsomt, helst over 2 min, umiddelbart etter rekonstituering
  • Vent 30 sekunder med å trekke sprøytespissen ut

Las ned: Firmagon informasjonsark

 

Håndtering av reaksjoner på injeksjonsstedet

Ved reaksjoner på injeksjonsstedet brukes paracetamol eller ibuprofen for å behandle symptomene. Pasienter har også benyttet avkjøling, som f.eks. is.

Kilde: Felleskatalogen