Bestilling kun for HELSEPERSONELL!


P1 - Mappe med innhold for injeksjon av Firmagon

Innhold:
- Brukerveiledning for Firmagon
- Aktuelle brosjyrer
- Renseserviett før injeksjon
- Kuldepakning
- Timebestillingskort


P2 - Brosjyrer: Håndtering av pasienter med avansert sykdom.

Innhold:
Brosjyren utarbeidet av Norsk Urologisk Forening gir deg som fastlege råd om hvordan en pasient med avansert prostatakreft bør følges opp.


P3 - Brosjyrer: Hormonbehandling.

Innhold:
Pasientbrosjyre som kort beskriver årsak, diagnostisering og ulike behandlingsalternativer ved avansert hormonsensitiv prostatakreft.

P4 - Brosjyrer: Bruk av Firmagon® (degarelix) ved avansert prostatakreft.

Innhold:
Brosjyre til helsepersonell som skal administrere Firmagon. Inneholder tips og anbefalinger for å sikre en riktig injeksjonsteknikk.


 

Tittel

Navn

Arbeidssted

Adresse

Postnr. og sted

E-post