• Hormonbehandling

    mot prostatakreft

  • Prostatakreft

    Nettstedet er utviklet av ferring legemidler AS

  • Hyppig kreftform

    Nettstedet er utviklet av ferring legemidler AS

Prostatakreft

Prostatakreft er i dag den hyppigste kreftform blant menn, og i 2018 fikk 4848 menn prostatakreft i Norge. Vel 90 prosent av tilfellene oppstår etter fylte 60 år, og noen få under 45 år får sykdommen.

Filmen, Prostate cancer: Essential facts, har norsk tale og beskriver hvordan prostatakreft utvikler seg i kroppen. Den er tilgjengelig på YouTube og sett over 20 millioner ganger.

Økning i antall med påvist prostatakreft skyldes i all hovedsak introduksjonen av PSA-målinger på 1980-tallet, og økende gjennomsnittlig levealder i befolkningen. Det er fortsatt uklart hvorfor prostatakreft oppstår. Alder, arv, hormoner, kost, miljø og livsstil ser imidlertid ut til å være av betydning for utvikling av sykdommen.

instruksjonfilmen

Se instruksjonfilmen som beskriver utblanding og injeksjonsteknikk av Firmagon 240 mg (120 mg x 2)

Start video

Innhold på dette nettstedet

Innholdet på denne nettsiden gir deg en kort oversikt over et sammensatt fagfelt, og mer informasjon kan du blant annet finne på Prostatakreftforeningen eller Kreftforeningen sine nettsider

Denne siden er utviklet av ferring legemidler AS og er kun beregnet for norske forhold. For andre land vennligst besøk www.ferring.com.