Informasjon om prostatakreft, hormonbehandling ved hormonsensitiv prostatakreft og injeksjonsteknikk

  • DENNE HJEMMESIDEN ER KUN FOR HELSEPERSONELL

Her finner du informasjon om diagnostikk, kort om ulike behandlingsalternativer og prognose ved avansert prostatakreft. 

Ved ikke kurabel og hormonsensitiv stadium er hormonbehandling  (ADT- androgen deprivasjonsbehandling) et førstevalg. Firmagon® (degarelix), en hormonbehandling- en kjemisk kastrasjon , er utviklet og produsert av Ferring Legemidler AS.

Innholdet på denne nettsiden gir deg en kort oversikt over et sammensatt fagfelt, mer detaljert informasjon om prostatakreft kan blant annet finnes i kildehenvisninger.

Besøk nettsiden: Prostate Cancer Learning Tube

Denne siden er kun beregnet for norske forhold. For andre land vennligst besøk www.ferring.com.

ePub - Elektroniske publikasjoner

Elektroniske publikasjoner
Brosjyren «Prostatakreft og behandling» er på norsk og er i formatet ePub.

ePub (no) 1.5MB

Video

Instruksjonsfilm: administrasjon av oppstartsdose 120 mg

Video


Den norske, 2 minutter og 25 sekunder lange, filmen Prostate cancer: Essential facts  viser hvordan prostatakreft utvikler seg i kroppen og er sett 20 millioner ganger på YouTube.

Kilde: http://kreftlex.no/Prostatakreft