Informasjon om prostatakreft, prostatakreft hormonbehandling og injeksjonsteknikk

Her finner du informasjon om diagnostikk, kort om ulike behandlingsalternativer og prognose ved avansert prostatakreft. Ved ikke kurabel og hormonfølsom (kastrasjonsresistent) stadium er hormonbehandling  (ADT- androgen deprivasjonsbehandling) et førstevalg. Firmagon® (degarelix), en hormonbehandling , er utviklet og produsert av Ferring Legemidler AS.

Innholdet på denne nettsiden gir deg en kort oversikt over et sammensatt fagfelt, mer detaljert informasjon om prostatakreft kan blant annet finnes i kildehenvisninger.

Besøk nettsiden: Prostate Cancer Learning Tube

Denne siden er kun beregnet for norske forhold. For andre land vennligst besøk www.ferring.com.

ePub - Elektroniske publikasjoner

Elektroniske publikasjoner
Brosjyren «Prostatakreft og behandling» er på norsk og er i formatet ePub.

ePub (no) 1.5MB

Video

Instruksjonsfilm: administrasjon av oppstartsdose 120 mg

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt aktuelle nyhetsbrev.

E-post (obligatorisk)